TÈCNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS
José 653.61.69.22
Presentació
Com són les classes?
Horaris de classe
Tarifa
Preguntes freqüents
Procés de selecció
Programes d'oposició
Exclusions mèdiques
Contacte
Protecció de dades

Com són les classes?

Les classes es desenvolupen a la plaça Santa Anna, 3 de Martorell. 

 

Estic especialitzat en la preparació de les oposicions de tècnic especialista de serveis penitenciaris. Només preparo a aspirants que vulguin adquirir coneixements d’aquesta oposició.

 

En el curs es desenvolupen la part general i la part específica. Fem una setmana part general i la següent part específica. Els temes estan explicats en gravacions que s'accedeixen des de una aula virtual. A més tenim 88 hores presencials per aclarir dubtes dels continguts del temari i dels tests. En les classes presencials, de les 4 hores de classes, la primera hora explicarem temari i aclarirem dubtes i el reste de classe comentarem preguntes test que s'hauran fet abans en casa, intentant veure tècniques per contestar, profunditzant en tècniques que potenciïn habilitats per poder defensar-se en les proves test. Qui no pugui assistir a classe pot adquirir els materials i l'accés a l'acadèmia virtual. 


Em dedico personalment a guiar a l’aspirant durant la seva preparació. S’utilitza ordinador i projector, i l'aula virtual a més de les 88 hores de classes presencials. Els materials de classe es serveixen en pdf i es depenjen de l'aula virtual, alguns materials s'envien per mail. Els temes teòrics es serveixen en blanc i subratllats (el temari està subratllat en dos colors (verd fonamental i groc important) per determinar els continguts més importants. 


No preparo les proves físiques, que es faran per compte de l'alumne. Les proves físiques són les mateixes que es fan en la selecció al Cos de Mossos d'Esquadra, i normalment, en molts gimnasos les preparen.

Top
José 653.61.69.22 | funcionaripresons@gmail.com