TÈCNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS
José 653.61.69.22
Presentació
Metodologia i horari
Tarifa
Procés de selecció
Aula virtual
Contacte
Protecció de dades

Com són les classes?

Les classes es desenvolupen a la plaça Santa Anna, 3 de Martorell. 

 

Estic especialitzat en la preparació de les oposicions de tècnic especialista de serveis penitenciaris. Només preparo a aspirants que vulguin adquirir coneixements d’aquesta oposició.

 

En el curs es desenvolupen la part general i la part específica. Fem una setmana part general i la següent part específica. Els temes estan explicats en gravacions que s'accedeixen des de una aula virtual. Es fan 52 hores presencials. En les classes presencials es farà un examen test, i el corregirem. Comentarem les preguntes que hagin provocat errors o dubtes, tant de l’examen fet a classe o dels continguts preparats en l’aula virtual.

 

No preparo les proves físiques, que es faran per compte de l'alumne. Les proves físiques són les mateixes que es fan en la selecció al Cos de Mossos d'Esquadra, i normalment, en molts gimnasos les preparen.

 

No preparo el psicotècnics. Facilito models similars de psicotècnics de les convocatòries anteriors.

 

COM SERAN LES CLASSES?

Es garantia de fracàs per l’opositor plantejar-se anar a classes en les que el mestre diu tot el que sap i l’alumne fa l’únic esforç de desplaçar-se a l’aula i escalfar la cadira.

Per aquest motiu, heu de venir a classe amb la matèria preparada. Teniu en l’aula virtual tots els materials suficients per preparar les classes. En classe es farà un examen test dels continguts programats i es comentaran els dubtes dels alumnes assistents.  

 

HORARIS DE CLASSE.

Inici del curs. El curs s'inicia en octubre 2019. D’Acord amb la programació, dimarts de 16:00 a 20:00 hores i dissabtes de 09:00 a 13:00 hores.

 

ALUMNES A DISTÀNCIA.

Poden seguir el ritme de classe i plantejar els dubtes per mail. L’examen s’envia per mail i el poden fer quan puguin.

 

PROGRAMACIÓ

CONTINGUTS

DIMARTS 16:00 a 20:00

DISSABTES 09:00 A 13:00

Bloc Constitució. Temes 1, 2 i 3 part general.

Dimarts 8 d’octubre 2019

Dissabte 5 d’octubre 2019

Bloc Dret Penal (1 part). Temes 1, 2, 3, 4 i 5 part específica.

Dimarts 22 d’octubre 2019

Dissabte 26 d’octubre 2019

Bloc Estatut. Temes 4, 5 i 6 part general.

Dimarts 12 de novembre 2019

Dissabte 16 de novembre 2019

Bloc Dret Penal (2 part). Temes 6, 7, 8, 9 i 10 part específica.

Dimarts 26 de novembre 2019

Dissabte 30 de novembre 2019

Bloc Administratiu. Temes 6, 7, 8 i 9 part general

Dimarts 17 de desembre 2020

Dissabte 21 de desembre 2020

Bloc Dret Penitenciari (1 part). Temes 11, 12, 13, 14 i 15 part específica.

Dimarts 7 de gener 2020

Dissabte 11 de gener 2020

Bloc Funció Pública. Temes 11, 12 i 13 part general.

Dimarts 21 de gener 2020

Dissabte 25 de gener 2020

Bloc Dret Penitenciari (2 part). Temes 16, 17, 18, 19 i 20 part específica.

Dimarts 11 de febrer 2020

Dissabte 15 de febrer 2020

Bloc Dret Penitenciari (3 part). Temes 21, 22, 23, 24 i 25 part específica.

Dimarts 3 de març 2020

Dissabte 7 de març 2020

Bloc Dret Penitenciari (4 part). Temes 26, 27, 28, 29 i 30 part específica.

Dimarts 24 de març 2020

Dissabte 21 de març 2020

Bloc Criminologia, Psicologia i Pressupost. Temes 31, 32, 33 i 34 part específica i Temes 14 i 15 part general.

Dimarts 28 d’abril 2020

Dissabte 25 d’abril 2020

EXAMEN PART GENERAL 105 preguntes test

Dimarts 19 de maig 2020

Dissabte 16 de maig 2020

EXAMEN PART ESPECIFICA 105 preguntes test

Dimarts 2 de juny 2020

Dissabte 6 de juny 2020

Top
José 653.61.69.22 | funcionaripresons@gmail.com