TÈCNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS
José 653.61.69.22
Presentació
Com són les classes?
Horaris de classe
Tarifa
Preguntes freqüents
Procés de selecció
Programes d'oposició
Exclusions mèdiques
Contacte
Protecció de dades

Hi ha noticies d'oposicions? No, i jo et pregunto, quan de temps necessites per preparar-te aquestes oposicions?. La feina s'ha convertit en un bé molt escàs, i una bona feina és encara més difícil de trobar. Està clar que ara ser funcionari és un privilegi del que molts en volen gaudir, per tant, ja no crec que sigui suficient ser un bon opositor, s'ha de ser el millor.


Quan serà la propera convocatòria? En realitat no crec que sigui una pregunta encertada. La pregunta hauria de ser; estaré preparat per la propera convocatòria? No sé quan haurà una nova convocatòria però sí sé que en la propera convocatòria aprovaran els més preparats. Per obtenir informació sobre la propera convocatòria es pot trucar al 93.214.01.00 (Departament de Justícia – Secretaria de Serveis Penitenciaris). 


Deixaries la feina per agafar l’atur i prepar-te millor? No ho aconsello mai. Sempre que es pugui s’ha de compaginar la vida que tens amb l’intent de canviar-la. Per molt que t’esforcis en aprovar una oposició no hi ha cap garantia d’aconseguir-ho.

 

Quines possibilitats hi ha d’aconseguir plaça? Depèn de tu.  


Podria aconseguir els temaris en castellà? Tant el material de classe com la classe són en català.  

 

Quina titulació necessito? I el català? I les causes d’exclusió mèdica? Quines són les proves físiques? I els barems de les proves físiques? Quina és l’edat màxima? La única referència que tenim per contestar aquestes preguntes són la última convocatòria. Tot i això, els criteris podrien ser diferents a la propera convocatòria. Encara que els requisits i les proves de selecció s’han mantingut bastant estables en les anteriors convocatòries. Per obtenir informació sobre la propera convocatòria es pot trucar al 93.214.01.00 (Departament de Justícia – Secretaria de Serveis Penitenciaris).

 

Són molt difícils aquestes oposicions? No, si estudies.

 

Es molt complex el temari? Al principi costa però contra més estudiis més assequible el trobaràs.

 

Les preguntes dels examens (part general i especifica) són molt rebuscades? O es veu clarament els descarts i la resposta correcta? Algunes són rebuscades i per molt que estudiïs teoria no les contestaries si no haguessis fet testos anteriorment. Per aquest motiu una part important de la formació es fomenta en el desenvolupament de preguntes tipus test. Practiquem preguntes de diferents nivells de dificultats per tal d'acostumar-nos a diferents graus d'exigència.

 

Quines són les funcions d'un funcionari de presons? I quina exposició, perillositat,etc tenim vers el pres? Quin es el salari aproximat? El salari va entre 1500 i 1900 euros nets segons la feina i horari que es faci. Existeixen riscos com a qualsevol feina però normalment no crec que sigui una feina especialment dura o perillosa. L'exposició a presos és segons la destinació que escullis i s'escull en funció de nota d'oposició.


Es veritat que hi han funcionaris de presons que es dediquen a fer tasques administratives i es gairebé nul el contacte amb els presos? I d'aquest quin es el salari aproximat? Si és veritat i el sou és d’uns 1500 euros nets i l'horari és horari d'oficina, normalment.

 

Tinc estudis universitaris i voldria progressar en el futur. És possible? Si. Els estudis que faciliten més la carrera professional a serveis penitenciaris són els de dret, psicologia, educació social i treball social. Tot i això, es pot accedir al cos A2 (antic B) de serveis penitenciaris amb la diplomatura o la llicenciatura de qualsevol estudi. També es pot tornar a opositar a altres cossos de la funció pública de qualsevol administració pública. Es poden “guanyar” places diferents de cossos diferents i es restaria en situació d’excedència per incompatibilitats de les que no es poguessin ocupar.

 

Es pot accedir directament a una determinada presó? Les persones interessades a prestar serveis en un centre penitenciari han de superar el procés selectiu corresponent. Un cop adquirida la condició de funcionari, es podrà canviar la destinació en el lloc de treball que s’ocupa, com la del centre penitenciari on es treballa, a través dels sistemes de provisió (concursos de trasllat), que es convoquen amb caràcter anual.

 

Quina possibilitat de promoció tinc dins d'un centre penitenciari? Adquirida la condició de funcionari, les persones interessades poden promocionar a altres àrees (a l’àrea de Rehabilitació, per exemple) o promocionar dins del mateix cos a càrrecs de comandament (per exemple, comandament de l’àmbit administratiu o els diferents càrrecs de l’àmbit de Règim Interior).

 

Les dones poden treballar en un centre penitenciari d'homes? Sí, igual que els homes. Els cossos penitenciaris no tenen distinció entre escales masculina i femenina.

 

Es pot treballar en una presó sense ser funcionari? A tots els centres hi ha unes determinades àrees que les cobreix el personal de les empreses que contracten amb la Generalitat, a través de la Llei de contractes de les administracions públiques. Les àrees són, per exemple, la cuina, la bugaderia, manteniment, etc. El personal que presta serveis en aquestes àrees són propis de les empreses contractants, i acostuma a ser personal del mateix àmbit geogràfic on es troba situat el centre penitenciari. 

 

Puc presentar-me a oposicions dels cossos generals i especials alhora? Sí, i es pot tenir la condició de funcionari de diferents cossos, però només estar en actiu en un d'ells.

 

Quins horaris fan els funcionaris de serveis penitenciaris? El personal administratiu treballa de dilluns a divendres (de 8 a 15 hores) i el personal de Règim Interior fa 37,5 hores setmanals, per torns (de cap de setmana, entre setmana, 3 dies de treball per 5 dies de descans, etc.). Tot dependrà del lloc de treball que s'ocupi.

 

L'experiència acumulada en els àmbits administratiu i de règim interior em serviran per accedir a llocs de rehabilitació? Sí. Actualment, el perfil del treballador penitenciari és qualificat, atès que molts d’ells són llicenciats que adquireixen coneixements del medi penitenciari a través del desenvolupament de les tasques d'oficina i d'interior i que ocupen, en cas de necessitat, les substitucions d'altres llocs específics (com ara educadors) motivats per aquesta voluntat de coneixement del sistema. 

 

Es pot comprar els manuals o els llibres de test sense venir a classe independentment de les classes? Si

Top
José 653.61.69.22 | funcionaripresons@gmail.com