TÈCNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS
José 653.61.69.22
Presentació
Com són les classes?
Horaris de classe
Tarifa
Preguntes freqüents
Procés de selecció
Programes d'oposició
Exclusions mèdiques
Contacte
Com arribar-hi

Les normes específiques que regulen el procés selectiu són incloses a la convocatòria. En les últimes oposicions a tècnics especialistes de serveis penitenciaris els criteris i el procés de selecció s’ha mantingut bastant estables. Tot i això no es pot garantir que el proper procés sigui igual que els anteriors, encara que per tenir una idea de com és el procés de selecció ara mateix només tenim com a referència l’última convocatòria.

 

En la propera convocatòria podrien existir variacions en l’ordre de les proves, en el procés de selecció, en els requisits per accedir-ho. Davant de qualsevol dubte s’hauria de consultar al 93.214.01.00 (Departament de Justícia – Secretaria de Serveis Penitenciaris).

 

L’última convocatòria al cos de tècnics especialistes de serveis penitenciaris es pot consultar en aquest link;   

http://www.gencat.cat/diari/5599/10083101.htm

  

PROCÉS DE SELECCIÓ A L'ÚLTIMA CONVOCATÒRIA. 

 
FASE D’OPOSICIÓ.

 

a.- Qüestionari sobre la part general del temari.

 

b.- Qüestionari sobre la part específica del temari.

L'adreça electrònica per consultar el contingut és http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5599/10083101.pdf

 

c.- Psicotècnic. 

 

d.- Capacitat física.

L'adreça electrònica per consultar el contingut és http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5599/10083101.pdf

Totes les proves físiques estan exhaustivament descrites a l’última convocatòria i es pot accedir-hi a través d’aquest enllaç; http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5599/10083101.pdf

En aquest link pots veure una descripció amb dibuixos de les proves físiques

http://www.gencat.cat/mossos/cme/fesmosso/Mosso/documentacio/InformacioProvesFisiques.pdf

 

d.1.- Flexió de braços.

d.2.- Tracció general.

d.3.- Circuit d’agilitat. 

d.4.- Cursa de llançadora (course navette).

 

FASE DE CONCURS.

 

CURS SELECTIU.


Aquest curs es divideix en dues parts:

a) Part teoricopràctica. 

b) Pràctiques a centres penitenciaris.

 

Top
José 653.61.69.22 | funcionaripresons@gmail.com