TÈCNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS
José 653.61.69.22
Presentació
Com són les classes?
Horaris de classe
Tarifa
Preguntes freqüents
Procés de selecció
Programes d'oposició
Exclusions mèdiques
Contacte
Protecció de dades

Les normes específiques que regulen el procés selectiu són incloses a la convocatòria. En les últimes oposicions a tècnics especialistes de serveis penitenciaris els criteris i el procés de selecció s’ha mantingut bastant estables. Tot i això no es pot garantir que el proper procés sigui igual que els anteriors, encara que per tenir una idea de com és el procés de selecció ara mateix només tenim com a referència l’última convocatòria.

 

En la propera convocatòria podrien existir variacions en l’ordre de les proves, en el procés de selecció, en els requisits per accedir-ho. Davant de qualsevol dubte s’hauria de consultar al 93.214.01.00 (Departament de Justícia – Secretaria de Serveis Penitenciaris).

   

PROCÉS DE SELECCIÓ A L'ÚLTIMA CONVOCATÒRIA. 

 
FASE D’OPOSICIÓ.

 

a.- Qüestionari sobre la part general del temari.

 

b.- Qüestionari sobre la part específica del temari.

 

c.- Psicotècnic. 

 

d.- Capacitat física.

 

FASE DE CONCURS.

 

CURS SELECTIU.


Aquest curs es divideix en dues parts:

a) Part teoricopràctica. 

b) Pràctiques a centres penitenciaris.

 

Top
José 653.61.69.22 | funcionaripresons@gmail.com