TÈCNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS
José 653.61.69.22
Presentació
Metodologia i horari
Tarifa
Procés de selecció
Aula virtual
Contacte
Protecció de dades

Preu del curs.


Modalitat a distància. L'import del curs és de 600 euros. L'abonament es farà en un sol pagament. 

Inclou el temari, tests, exàmens d'oposicions anteriors i psicotècnics, tot en format pdf., i l'accés a l'acadèmia virtual i els seus continguts fins a la realització del següent examen d'oposició. 


Modalitat presencial. L'import del curs és de 900 euros. L'abonament es farà en un sol pagament.

Inclou el temari, tests, exàmens d'oposicions anteriors i psicotècnics, tot en format pdf., i l'accés a l'acadèmia virtual i els seus continguts fins a la realització del següent examen d'oposició, i a més fins a 50 hores de classe presencials. 

 

Només materials.  L'import dels materials és de 250 euros. L'abonament es farà en un sol pagament.

Inclou el temari, tests, exàmens d'oposicions anteriors i psicotècnics, tot en format pdf.

Top
José 653.61.69.22 | funcionaripresons@gmail.com